Lars Sørensen
Direktør

E-mail: lars@karlpopp.dk
tlf. 60 38 57 60

Holger Dahl
Enterpriseleder

E-mail: holger@karlpopp.dk
tlf.: 26 73 84 50

Kenneth Larsen
Enterpriseleder

E-mail: kenneth@karlpopp.dk
tlf: 26 73 84 51

Claus Eisenreich
Enterpriseleder

E-mail: claus@karlpopp.dk
tlf.: 60 38 57 61

LEIF F. CHRISTENSEN
ENTERPRISELEDER

E-mail: leif@karlpopp.dk

tlf: 60 38 51 20

METTE CHRISTENSEN
bogholder

E-mail: mette@karlpopp.dk

tlf: 60 38 57 89

Paul Jensen
sanitør

E-mail: pj@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 57

Kim Baad Mai
sanitør

E-mail: kbm@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 52

JACQUES HERMANN
Lager Medarbejder

tlf: 28 26 73 89

Benny Johansson
sanitør

E-mail: bj@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 58

Jan Meldggaard Nielsen
sanitør

E-mail: jmn@karlpopp.dk

tlf: 22 64 73 84

Johnny Schobius
sanitør

E-mail: js@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 54

Lasse Nielsen
sanitør

E-mail: lbn@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 59

Kim Ole Nielsen
sanitør

E-mail: kon@karlpopp.dk

tlf: 60 38 57 63

Jonas Petersen
sanitør

E-mail: jdp@karlpopp.dk

tlf: 60 22 13 24

Jørgen Lennild
Lager Medarbejder

E-mail: jl@karlpopp.dk

tlf: 28 26 73 89 

Kenneth Syhler
sanitør

tlf: 25 33 88 28

Henrik Larsen
sanitør

E-mail: hl@karlpopp.dk

tlf: 28 14 96 09

Patrick Andreasen
sanitør

 E-mail: pea@karlpopp.dk

tlf: 28 43 81 24

Tommy Stangerup
sanitør

E-mail: ts@karlpopp.dk

tlf: 60 22 10 31

rene sørensen
sanitør

E-mail: rs@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 56

SVEN GERDSEN
sanitør

E-mail: sg@karlpopp.dk

tlf: 51 35 48 88

JESPER SØNDBERG
sanitør

E-mail: jsa@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 55

FRANK MILBO HANSEN
sanitør

E-mail: fmh@karlpopp.dk

tlf: 26 44 45 32

KURT SYHLER
sanitør

E-mail: ks@karlpopp.dk

tlf: 26 73 84 53

MORTEN BAAD MAI
sanitør

tlf: 42 31 04 70

LASSE PETERSEN
sanitør

E-mail: lp@karlpopp.dk

tlf: 60 22 12 37

BRIAN PERSEN
chauffør

E-mail: bp@karlpopp.dk

tlf: 60 38 51 21

LARS ELIASEN
sanitør

E-mail: le@karlpopp.dk

tlf: 27 84 12 88

jacques mini
sanitør

 tlf: 50 57 37 06