Asbestsanering

Asbest-fjernelse på hele Sjælland og fortrinvist i Hovedstadsområdet

 

Anvendelse af asbestholdige materialer har været forbudt i Danmark i flere år. Derfor skal man ved udskiftning eller renovering af gamle asbestholdige (isolerede) komponenter fjerne asbestholdige materialer først. Dette kræver specialudstyr og tilladelse.

Asbestsanerings arbejdsgang

  • Materialeprøve til bedømmelse af asbesttype og mængde
  • Tilmelding af asbestsaneringsarbejde til myndighederne
  • Afskærmning, skiltning og opbygning af udsugning m.m.
  • Asbestsanerings arbejde
  • Bortskaffelse af asbestholdig affald (til speciel affald)
  • Slutrengøring

Se iøvrigt “asbestvejledning” fra Dansk Asbestforening.

“Den Grønne Vejledning” kan også rekvireres hos os.

Har du lyst til at høre mere indgående om fjernelse af asbest, så er du mere end velkommen til at kontakte os på enten 43 45 00 54 eller via vores kontaktformular.

Bemærk at vi også tilbyder PCB sanering.