Nedrivning af asbest i indvendige bygninger


Indvendig nedrivning udføres af sanitører i Greve med “asbest-certicering”

Vi tilbyder nedrivning af asbest på hele Sjælland fra vores base i Greve, og med mere end 25 års erfaring med asbestdemontering er vi en oplagt kandidat, når der skal rives asbest ned invendigt

Inden selve nedrivningen påbegyndes:

  • Registrering af asbestforekomster

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. dec. 1986

  • Udarbejdelse af arbejdsplan (asbestbekendtgørelsen kap.7 §36)

Der udarbejdes en arbejdsplan som kort beskriver arbejdssted, tidspunkt for arbejdets udførelse, opgavens omfang, sikkerhedsforanstaltninger, anvendte metoder ved nedrivning og rengøring.

  • Projektgennemgang med bygherre eller dennes repræsentant

* Arbejdsplanen forelægges bygherren eller dennes repræsentant.
* Det sikres, at der er overensstemmelse mellem arbejdsplan, kundens krav og udbudsmaterialets specifikationer.
* Adgangsforhold og udenomsfaciliteter fremvises for asbestentreprenøren og det aftales, hvorledes sanitører og personale skal færdes på bygherrens ejendom.
* Det aftales hvor affaldscontainer og asbestbadevogn kan placeres, samt hvor der er tilslutningsmuligheder for strøm og vand.

  • Anmeldelse til Arbejdstilsyn.(asbestbekendtgørelsen kap.7 §36)

Arbejdsplanen fremsendes til Arbejdstilsynet af os, samt for foreningens medlemmer til kontrolfunktionen.

  • Anmeldelse til det stedlige kommunale miljøkontor

Vi fremsender en anmeldelse til det stedlige kommunale miljøkontor med anmodning om tilladelse til at deponere asbestaffaldet på specialdepot eller godkendt fyldplads afhængig af affaldstype. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldsmængde og -type, samt hvorledes dette emballeres.

  • Sikkerhedsfolk og bygningsbrugere orienteres

Vi tilbyder at orientere lokale sikkerhedsfolk og bygningsbrugere om opgavens omfang og om hvorledes den sikkerhedsmæssigt gennemføres.

  • Projektgennemgang med asbestsanitører

Entreprenøren gennemgår arbejdsplanen og de lokale aftaler med sine medarbejdere, og der orienteres om hvorledes ikke-nagelfast inventar i arbejdsområdet skal behandles. Alle personer, som deltager i saneringen, skal have gennemført en asbestuddannelse på et AMU center.

Ring og hør nærmere på 43 45 00 54 eller benyt vores kontaktformular.

Skulle du have lyst  til at læse mere om os kan dette gøres her.

Nedrivning af væg i København samt resten af Sjælland

Skal du have revet en væg ned i din virksomhed eller hjemme i privaten? Karl Popp A/S har mangeårig erfaring med nedrivning af vægge og klarer opgaven med stil. Det kan være hårdt arbejde at rive vægge ned, og viser det sig, der er asbest, PCB eller skimmelsvamp i væggen, er det vigtigt at få eksperter til at se på samt nedrive væggen.

Karl Popp A/S er din professionelle sanitør, som klarer alle former for nedrivning på forsvarlig vis. Uanset opgavens omfang og karakter nedriver vi din væg. Vi har asbestcertifikat, og dukker op, når du har behov for vores hjælp.

Vi giver naturligvis et uforpligtende tilbud, inden nedrivning af én eller flere vægge.

Kontakt for mere information om nedrivning

Har du spørgsmål til vores metoder, vores priser eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Karl Popp A/S på følgende telefonnummer: +45 4345 0054.

Fra vores base i Greve servicerer vi kunder og river vægge ned i hele Københavnsområdet.